Ja, ik geef voor kinderen in Moldavië 

Met een gift van 30 euro geeft u zes kinderen een eigen Samenleesbijbel. Helpt u ook mee?

Ik doneer eenmalig

Gegevens

*
Bank is verplicht.

Ik machtig NBG om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Privacyverklaring Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.

Leer kinderen in Moldavië Gods liefde kennen

In Moldavië wordt dagelijks tenminste één kind jonger dan zeven jaar achtergelaten door een of zelfs beide ouders. Kerken doen hun best hoop en toekomst te bieden aan deze kinderen, onder meer met de boodschap dat bij God iedereen geliefd is. Helpt u mee door deze kinderen een Samenleesbijbel te geven?

Moldavië is een van de armste landen van Europa. 38% van de bevolking moet rondkomen met minder dan € 1,65 per dag. Dat is dan ook de reden dat jonge mensen elders in Europa op zoek gaan naar werk. De schatting is dat ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland werkt.

Dit massale vertrek heeft ervoor gezorgd dat twintig procent van de kinderen in Moldavië is achtergelaten door één of beide ouders. Deze kinderen zijn zo al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Vaak gaan ze regelmatig niet naar school en veel kinderen voelen zich eenzaam en verlaten.

Naschoolse opvang

Het Moldavisch Bijbelgenootschap kijkt om naar deze achtergebleven kinderen. Dat gebeurt in samenwerking met lokale kerken, die de opvanghuizen hebben waar kinderen na schooltijd worden opgevangen.

Pavel Creciun is hoofd van zo’n naschools opvang. Hij vertelt: ‘Dit is de armste regio van Moldavië. Mensen hebben hier geen werk. En als ze wel ergens kunnen werken, krijgen ze een heel laag salaris, zo’n 50-100 euro per maand. Veel te weinig om van te kunnen bestaan.’

‘Veel mensen hebben geen stromend water of gas. Ze koken buiten op een vuurtje. De meeste kinderen hier worden opgevoed door hun grootouders, of door één ouder. Vaak zijn de ouders of grootouders aan de drank, en worden kinderen verwaarloosd of misbruikt.’

Boodschap van liefde

Kerken doen hun best hoop en toekomst te bieden aan deze kinderen, onder meer met de boodschap dat bij God iedereen geliefd is. Maar geschikt kindermateriaal voor bijbelstudie is er amper.

Daarom werkt het Nederlands Bijbelgenootschap samen met het Roemeens en Moldavisch Bijbelgenootschap aan de vertaling van de Samenleesbijbel in het Roemeens. Door de verwerkingen en open vragen kunnen vrijwilligers met de kinderen in gesprek gaan over de betekenis van de bijbelverhalen voor het dagelijks leven.

De kinderen mogen de bijbel mee naar huis nemen, zodat ze er daar samen met hun (groot)ouders of verzorgers uit kunnen lezen. Voor vijf euro kunnen we een kind in Moldavië de speciale Roemeense variant van de Samenleesbijbel geven. Aan hoeveel kinderen geeft u een bijbel?

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.